Çoxhüceyrəlilər (Metazoa)

Metazoa canlı orqanizmlərin sistemdənkənar kateqoriyasıdır. Bu canlılar çoxlu sayda hüceyrələrdən ibarət olur. Bu hüceyrələrin əksəriyyəti diferensiasiyaya uğramışdır. Onlar öz quruluşu və funksiyaları ilə fərqlənirlər.

Çoxhüceyrəlilər (Metazoa) Alt-aləmi şərti olaraq aşağıdaki 34 tipə bölünür:
  • Bioloji müxtəliflik həyatından..

  • Grand opening of Stoilensky’s pelletizing plant

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır