Periploca graeca

Əksər rayonlarda aran və aşağı dağ qurşağı meşələrində, kolluqlarda, çay sahillərində ağac və kollara dırmaşır. Fəsilənin digər cinslərindən erkəkcik saplarının sərbəst olması ilə fərqlənir. Yarpağı dərivari, tacı boz-yaşıldır. Toxumlarının ağ ipəkşəkilli kəkilə malik olması da səciyyəvidir. Zəhərli bitkidir. Dekorativ, dərman və texniki əhəmiyyəti var.
  • Bioloji müxtəliflik həyatından..

  • Grand opening of Stoilensky’s pelletizing plant

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır