Cynanchum acutum (Kəskin sinanxum)

Əksər rayonlarda, əsasən aran və dağətəyi, bəzən orta dağ qurşağınadək çay kənarlarında, suvarma kanalları ətrafında, kolluqlarda, əkinlərdə bitir. Çoxillik ot bitkisidir. Gövdəsi uzun olub, sarmaşandır. Çiçəkləri çətirəbənzər çiçək qrupunda toplanmışdır. Tacı çəhrayı yaxud ağımtıl, meyvəsi xətvaridir. Toxumu ipəkvari tükcüklüdür. Zəhərli bitkidir. 
  • Bioloji müxtəliflik həyatından..

  • Grand opening of Stoilensky’s pelletizing plant

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır