Prokariot yosunlar

Bu aləm şərti olaraq 2 şöbəyə bölünür: 1. Göy-yaşıl yosunlar və ya sianeyalar (Cyanobionta). Onlara sianobakteriyalar da deyilir; 2. Proxlorofit yosunlar və ya proxlorofitlər (Prochlorophyta).
  • Bioloji müxtəliflik həyatından..

  • Grand opening of Stoilensky’s pelletizing plant

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır