Ana səhifə » Hüceyrəli formalar » Prokariotlar (Procaryota) » Bakteriyalar (Bacteria, Bacteriobionta)

Bakteriyalar (Bacteria, Bacteriobionta)

Bakteriyalar formasına görə dörd qrupa bölünür: kürəvari bakteriyalar və ya koklar; çubuqvari bakteriyalar və ya basillər; saplar əmələ gətirən sapvari bakteriyalar; buruq formalı bakteriyalar.
  • Bioloji müxtəliflik həyatından..

  • Grand opening of Stoilensky’s pelletizing plant

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır