Acroptilon repens

Bu növ respublikanın bütün rayonlarında, aran və aşağı dağ qurşağı rayonlarında (az hallarda 1800 m-dək), əsasən alaq bitkisi kimi əkinlərdə, bağlarda və yarımsəhra bitkilikləri içərisində geniş yayılıb. Çoxillik, tükcüklü, kökümsovlu bitkidir. Yarpaqları xətvaridir. Səbət gövdənin ucunda yerləşib, çoxçiçəklidir (20-40). Çiçəkləri ensiz boruşəkilli, tacı tünd qırmızı rənglidir. Toxumca uzunsov, kəkili qeyri-bərabər uzunluqda sərt tükcüklüdür. Geniş yayılan alaq bitkisidir, zəhərlidir.
  • Bioloji müxtəliflik həyatından..

  • Grand opening of Stoilensky’s pelletizing plant

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır