Turgenia latifolia

Ona bütün rayonlarda arandan orta dağ qurşağınadək, dağ yamaclarında, əkin və tarlalarda zibilli yerlərdə rast gəlinir. Birillik bitkidir. Cod tükcüklü, yarpaqları qınlarda oturur. Lələkvari bölümlü, ləçəkləri ağ və ya qırmızımtıl. Meyvələri ovalşəkilli bitkilərdir.
  • Bioloji müxtəliflik həyatından..

  • Grand opening of Stoilensky’s pelletizing plant

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır