Conium maculatum

Bu növ Böyük və Kiçik Qafqaz, Naxçıvan və Talışda, orta dağ qurşağınadək, kolluqlarda və alaq bitkiləri arasında yayılıb. İkiillik, yarpaqları 2-3 qat lələkvarı, çətiri 12-20 şüalıdır. Çiçəkləri ağ, meyvəsi oval, şarşəkilli bitkilərdir.
  • Bioloji müxtəliflik həyatından..

  • Grand opening of Stoilensky’s pelletizing plant

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır