Rhinanthus vernalis (Yaz çınqılqotu)

Rhinanthus vernalis - yaz çınqılotu Böyük və Kiçik Qafqazda, Naxçıvanda, orta dağ qurşağından subalp qurşağadək dağ çəmənlərində, meşənin tala yerlərində, bəzən əkinlərdə yayılmışdır. Birillik yarımparazit bitkidir. Yarpaqları bütöv olub, kənarında mişar dişciklidir, qarşı-qarşıya düzülmüşdür. Kasacıq 4 dişcikli, tacı 2 dodaqlıdır. Meyvəsi yetişəndə şarşəkilli, şişkin olur. Erkəkciyi 4-dür. Qutucuq meyvəsi ovaldır. 
  • Bioloji müxtəliflik həyatından..

  • Grand opening of Stoilensky’s pelletizing plant

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır