Tribulus terrestris

Bu növ respublikanın əksər aran və dağətəyi rayonlarında, quraq, alaqlı yerlərdə, yol kənarlarında, sahil qumluqlarında, əkinlərdə, bağ və bostanlarda geniş yayılıb. Birillik, gövdəsi torpağa sərilən bitkidir. Ləçəkləri 5 ədəd, sarı rəngli, erkəkcikləri 10 ədəddir. Çoxsaylı formaları var. Zərərli alaq bitkisidir, həmçinin zəhərlidir.
  • Bioloji müxtəliflik həyatından..

  • Grand opening of Stoilensky’s pelletizing plant

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır