Dictamnus caucasicus (Qafqaz alışanı)

Dictamnus caucasicusQafqaz alışanı Azərbaycanda - Qafqaz və Naxçıvan regionlarında, aşağı və orta dağ qurşaqlarında, seyrək meşə və kolluqlarda, daşlı-qayalı yamaclarda, çay vadilərində yayılmışdır. Çoxillik ot bitkisidir. Gövdəsinin tükcüklü olması, salxım tipli çiçək qrupu, göyümtül-qırmızı rəngli, erkəkcik sapları uzun olan çiçəkləri ilə asan seçilir.
  • Bioloji müxtəliflik həyatından..

  • Grand opening of Stoilensky’s pelletizing plant

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır