Layihə haqqında - saytın qurucusu

Elman Fərhad oğlu Yusifov - Fizika-riyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent


 • STATİSTİK MƏLUMATLAR
 • QRAFİKLƏR
 • LAYİFƏ TƏQDİMATI

Yerin bioloji resursları bəşəriyyətin varlığının təmin edilməsində, onun iqtisadi və sosial inkişafında çox mühüm və vacib əhəmiyyət kəsb edir. Artıq bəşəriyyət bioloji müxtəlifliyin misilsiz və əvəzolunmaz xəzinə olduğunu, onun nəinki ekoloji, həmçinin genetik, sosial, irsi, iqtisadi, elmi, tərbiyəvi, mədəni, rekreasiya və estetik əhəmiyyətini qeyd edir

Əlavə səhifədə aç

Bura nəsə yazılacaq

Yerin bioloji resursları bəşəriyyətin varlığının təmin edilməsində, onun iqtisadi və sosial inkişafında çox mühüm və vacib əhəmiyyət kəsb edir. Artıq bəşəriyyət bioloji müxtəlifliyin misilsiz və əvəzolunmaz xəzinə olduğunu

Bura nəsə link yazılacaq

 • -7%

  HƏR HANSI BİR BAŞLIQ

  nəsə bir şey

  • 2015
  • 2014

Bura nəsə yazılacaq Bura nəsə yazılacaq Bura nəsə yazılacaq

Bura nəsə yazılacaq
 • 23%

  21%

  Bura nəsə yazılacaq

  • Bura nəsə yazılacaq
  • Bura nəsə yazılacaq Bura nəsə yazılacaq
 • >30%

  15.9m t

  Bura nəsə yazılacaq

  • Bura nəsə yazılacaq
  • Bura nəsə yazılacaq Bura nəsə yazılacaq Bura nəsə yazılacaq

  • Bioloji müxtəliflik həyatından..

  • Grand opening of Stoilensky’s pelletizing plant

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır

  • Burda xəbər başlığı olmalıdır

   Burda xəbər başlığı olmalıdır